Проследяване на нормална бременност-женска консултация, Гинекологичен Блог

Проследяване на нормална бременност-женска консултация

Проследяване на нормална бремнност

Бременността се разделя на 40 седмици, наречени гестационни, като началото на първата седмица съвпада с началната дата на последната редовна менструация. В описания срок проследяването на всяка бременност е индивидуално за всяка жена, в зависимост от нейното общо физическо и здравословно състояние, възрастта и развитието на бременността. Това са факторите, които определят колко често ще се извършват прегледи, какви изследвания трябва да бъдат направени, като при необходимост бременните се насочват към допълнителни консултации със специалисти в други области на медицината. 

Закъснява Ви цикъла? Време е за тест за бременност.

4-та гестационна седмица:Тест за бременност

Първата крачка от проследяването на една бременност започва с нейното установяване. В домашни условия това става чрез уринарен тест за бременност, който може да бъде закупен от всяка аптека. За да даде адекватни резултати, уринарният тест трябва да се направи около 14 дни след предполагаемата дата на зачеване. След положителен резултат на уринарния тест той може да се повтори след 48 часа, за допълнително потвърждаване. Това е времето, когато бъдещата майка трябва да информира своя гинеколог и да започне да приема фолиева киселина (400 микрограма дневно), ако все още не е стартирала този прием.

5-6та гестационна седмица : първи преглед при акушеро-гинеколог

Следващата стъпка е записването на преглед при специалист акушер-гинеколог за окончателно установяване на бременността. По негова преценка той може да назначи кръвен тест за бременност (това се налага най-вече, ако прегледа е в прекалено ранен период от бременността и тя все още не може да се установи чрез преглед с ултразвукова диагностика (УЗД.) 

По принцип е препоръчително първият преглед при акушер-гинеколог да се насрочи поне една седмица след закъснението на месечния цикъл (5-а гестационна седмица на бременността). Тогава бременността вече може да се установи при прегледа с УЗД.  В  този период на бременността в повечето случаи чрез ултразвук  може да се види т.нар. плоден сак, но самият ембрион и неговият сърдечен ритъм все още не могат да бъдат регистрирани.

Всеки преглед при проследяващия акушер-гинеколог (т.нар. женска консултация по време на бременността) ще включва УЗД, измерване на тегло, артериално налягане, проследяване на нормалното развитие на плода с необходимата фетална биометрия. Допълнително бъдещата майка ще получава специализирана акушер-гинекологична консултация с препоръки за протичане на бременността, опазване на нейното здраве и това на развиващото се бебе. При наличие на придружаващи заболявания на бременната жена проследяващият лекар ще я насочи към консултации със съответните специалисти, ако такива се налагат. До 22–26-а гестационна седмица, ако бременността протича нормално, проследяването се извършва чрез посещения при акушер-гинеколог веднъж месечно. 

6-7 ма гестационна седмица :Втори преглед при акушеро-гинеколог

Втората женска консултация с ултразвуков преглед, с който започва и същинското проследяване на протичащата бременност, обикновено се назначава две седмици след първото посещение при акушер-гинеколога. Тази визита е по-продължителна. При нея се снема анамнеза на бременната жена за минали и настоящи заболявания, за наследствени заболявания. Изчислява се срокът на бременността и вероятният термин на раждане спрямо датата на последната редовна менструация. Измерват се ръст, тегло, артериално налягане. УЗД по време на този преглед се извършва трансвагинално (през влагалището). Неговата цел е да установи наличието на сърдечно дейност на плода и да локализира ембриона – по този начин се доказва нормалното развиване на бременността в матката. С този преглед започва ежемесечно следене на състоянието на бременната жена.

Задължителни  изследвания:-ПКК, урина, Кръвна захар,влагалищен секрет,цитонамазка (ако не е взимана такава в последните 6 месеца),TORCH инфекции,кръвна група.Изследва се дефицит на Vitamin B12  и Vitamin D .Изследват се полово предавани болести- сифилис,хепатит B и С,HIV.

11-13-а гестационна седмица: Ранна морфология на плода и биохимичен скрининг.

Чрез първи триместър скрининг теста се определя риска на плода за тризомия 21 (Даун синдром ), тризомия 18 (Едуардс синдром ), тризомия 13 (Патау синдром). Самият преглед включва ултразвуково изследване на плода за измерване на гънката зад вратлето на бебето” (нухална транслуценция), назалната кост, изследване на дясната сърдечна клапа и малък съд в черния дроб (дуктус венозус) заедно със вземане на кръвно изследване на бременната за измерване на две субстанции, продукти на плацентата (free β-hCG и PAPP-A). Параметрите от ултразвуковата диагностика и резултатите от изследването на майчината кръв се комбинират в специализирана софтуерна програма и се изчислява рискът за тризомии 21, 18, 13. Ултразвукото изследване на нухалната гънка с тестът за хромозомни аномалии в първи триместър могат да открият отклонение при 90-95% от плодовете с посочените тризомии. Изследването се препоръчва при всички бременни в посочения период, както при едноплодна, така и при двуплодна бременност. Освен, че дава информация за риска от хромозомни аномалии, тестът спомага за откриването големи анатомични дефекти при плода. При високо-рискови пациентки за раждане на дете с аномалии може да се пристъпи както към инвазивни изследвания като хорионбиопсия и амниоцентеза, така и към модерните неинвазивни тестове за изследване на фетална ДНК без никакъв риск за загуба на бременността.  

Допълнителни изследвания- ПКК,урина,кръвна захар, биохимия.

От тук нататък при всеки преглед чрез УЗД се измерват основни структури на плода, като се проследява как той нараства и се развива (фетална биометрия). Оценява се дали растежът и развитието на плода отговарят на гестационната възраст. Извършва се оценка на феталните движения и активност, както и  оценка на позицията на плацентата и пъпната връв.
 

16–20-а гестационна седмица:

Четвърти преглед при наблюдаващият акушеро-гинеколог.

По време на този преглед се провежда ултразвукова диагностика, която се извършва трансабдоминално (върху корема). Извършват се всички рутинни измервания на бременната и се консултира нейното състояние.  
В този срок на бременността се извършва и амниоцентеза, ако на база на получените по-рано резултати от първи триместър скрининг теста, проследяващия лекар преценява, че такава е необходима.

19 – 23-та гестационна седмица:

Пето посещение – Фетална морфология на плода.

Това е времето, когато се извършва ехографското изследване за фетална морфология на плода. Специалистът преглежда подробно развитието на плода, за да се изключат всякакви структурни дефекти. Чрез феталната морфология наблюдаващия лекар и бъдещите родители се уверяват, че сърцето, лицето, ръчичките и крачетата, както и цялата анатомия на бебето са се развили правилно.  
Допълнителни изследвания- ПКК,урина ,втори влагалищен секрет.Антитела при резус негативни пациентки.

24-26-а гестационна седмица:

Шесто посещени.  Това е рутинна консултация, при която се извършват всички прегледи и изследвания, необходими за проследяване на здравословното състояние на бременната жена и развитието на плода в динамика (описани по-горе). След 20-а г.с. седмица при всяко посещение се прави оценка на функциите на плацентата, а всеки УЗД преглед е съпроводен и с доплерово изследване на кръвотока в съдовете, хранещи бебето и кръвоснабдяващи маточните съдове. Прегледи и изследвания след 30-та гестационна седмица:

В този период на бременността продължават редовни прегледи с УЗД,  мониториране на здравето на бременната жена и оценка на физическото състоянието на плода със снемане на биометричните данни и проследяване на феталния растеж. Извършват се всички рутинни изследвания на женската консултация, описани по-горе. Ако всичко с бременността протича в норма, до раждането остават общо четири гинекологични прегледа - женска консултация. 

След 28-а г.с. към редовната месечна женска консултация на всеки две седмици започва да се мониторира сърдечната дейност на плода – т.нар. запис на сърдечни тоновe (NST). Записът на сърдечни тонове (NST от Non-stress test) или кардиотокография се извършва чрез апарат, наречен кардиотокограф или фетален сърдечен монитор. Чрез това изследване се наблюдават два параметъра. На първо място се проследява вътреутробното състояние на плода в динамика като се установяват промените в честотата на неговия пулс, които се записват на хартиен носител под формата на крива. Освен това апаратът дава възможност да се проследят тоновете звуково като в реално време се чуват сърдечните удари на бебето. NST дава възможност да се установят някои видове страдание на плода, за да може навреме да се предприемат мерки. Трябва да се има предвид обаче, че измерването на NST със своята диагностична стойност може само да допълни, а не замести подробния преглед на бременната при проследяващия лекар заедно с ултразвукова диагностика с доплерово изследване. Другата функция при измерване на NST е да се проследят маточните контракции като се измерва тяхната сила, продължителност и честота, а информацията се записва на същия хартиен носител до тоновете на бебето.
 

30-32-ра гестационна седмица:

Седма визита- Късна морфология на плода.

Чрез това високоспециализирано изследване се оценява доброто общо състояние на плода в края на бременността. Това се прави с доплерова ултразвукова диагностика, даваща информация на кръвотока в различни съдове на развиващото се бебе, на пъпната връв и маточните артерии. По време на този преглед отново се прави оценка на различните органи и системи на плода. В този срок на бременността се извършва оценка как се чувства бебето в майчината утроба и се установява, ако има някакви усложнения, които да изискват повишено внимание от проследяващия акушер-гинеколог или екипът, който ще води раждането. 

Допълнителни изследвания- Глюкозо толерантен тест за да се изключи гестационен диабет.

36-та гестационна седмица

Осма визита

Към 36-та г.с. отново се назначават  изследвания за сифилис, хепатит B и C, СПИМ (по желание). По принцип тези изследвания могат да се назначат и по-рано по време на бременността, но трябва да се има предвид, че тяхната валидност е от 3 до 6 месеца. Обикновено практиката е тези изследвания да се правят в началото и в края на бременността. Ранното тестване е по преценка на лекуващия лекар, а това Няма предложения за правопис преди раждане е необходимо, защото резултатите от посочените изследвания са задължителна част от медицинската документация за по провеждане на раждането.

Между 36-38-а г.с. в подготовка за предстоящото раждане задължително се назначават изследвания на микробиология от влагалищен секрет- трета ппроба, пълна кръвна картина, глюкоза (кръвна захар), креатинин, албумин, общ белтък, урея, урина (по преценка на проследяващия лекар може да се назначи изследване на стерилна урина),  както и факторите на кръвосъсирването – фибриноген и протромбиново време. В същия срок се извършват консултации с анестезиолог и кардиолог с попълване на съответните медицински въпросници и  информирани съгласия за провеждане на предстоящото раждане.

След 36-а гестационна седмица записът на сърдечни тонове се извършва ежеседмично. В този срок бременността завършва деветте месеца и практически раждането може да се очаква в предстоящите седмици до термина. Освен записите на сърдечни тонове, провеждани всяка седмица, в последния месец от бременността (след 36-а г.с.) бременната жена прави и подробен гинекологичен преглед и консултация със своя проследяващ лекар. По време на този преглед вече окончателно е определена позицията на плода с предлежанието на неговата най-ниска част (главичка, седалище или друго) и се обсъжда предстоящото раждане. Ако има медицински индикации за оперативно родоразрешение (цезарово сечение), се планира конкретно и датата на извършване на раждането.

С това приключва проследяването на бременността и започват последните дни в очакване на раждането!

За Контакти

Още статии...

Биохимичен скрининг

Биохимичен скрининг

Най-честите вродени аномалии са предотвратими. Ако желаете да се възползвате от тази възможност е необходимо:...

вижте още...

Болести, предавани по полов път

Болести, предавани по полов път

Когато говорим за болестите, предавани по полов път, СПИНът е най-честата тема. Страшната и засега нелечима болест...

вижте още...

Вашият пръв гинекологичен преглед

Вашият пръв гинекологичен преглед

Тази уеб-страница има за цел да помогне на младите жени да разберат какво се случва по време на първото им посещение...

вижте още...

Често задавани въпроси по отношение на 4D ултразвуковото изследване

Често задавани въпроси по отношение на...

Разликата между четириизмерното ултразвуково изображение и обикновения ултразвуков образ е подобна на разликата между...

вижте още...

болница пулс